Opýtajte sa! 0907 66 22 32
info@aquareina.sk
Akumulátory2018-09-24T08:34:26+02:00

S VIANOROM SA ROZBEHNETE!

Batérii sa obvykle venuje pozornosť až v okamihu, keď už vozidlo nie je možné naštartovať.

Keď potrebujete výkon, oceníte odbornú pomoc od Vianoru.

Ponuka Vianoru zahrnuje najbežnejšie typy batérií a napríklad s vysoko kvalitnými batériami Varta naštartujete svoje vozidlo i pri nízkych teplotách.

Výber batérie sa odvíja od podmienok jej použitia a cena kráča ruka v ruke s kvalitou.

MONTÁŽ BATÉRIE

Autobatéria spravidla nevyžaduje veľkú údržbu, ale jej životnosť môžete zvýšiť tak, že udržujete jej vonkajší povrch čistý a pravidelne kontrolujete hladinu elektrolytu.

Keď sa batéria nepoužíva, mala by byť skladovaná na suchom a chladnom miest s nižšou než izbovou teplotou.
V takom prípade by batéria mala byť v šesťmesačných intervaloch vždy plne nabitá, aby mohla byť v prípade potreby namontovaná do vozidla.

Pri výmene batérie sa najprv odpojí záporný pól (uzemnenie) a až potom kladný pól. Než budete pokračovať, je potrebné sa uistiť, že káble nie sú pripojené. Potom sa odstránia upevňovacie prvky a batéria sa s maximálnou opatrnosťou vyjme. Pokiaľ sa z batérie vyleje elektrolyt, je potrebné opláchnuť ho veľkým množstvom vody. Pred umiestnením a upevnením novej batérie je potrebné skontrolovať jej napätie.

V okamihu, keď je batéria usadená na svojom mieste, je možné pripojiť káble – najprv kladný pól a potom záporný pól. Nakoniec treba skúsiť naštartovať a uistiť sa tak, že nová batéria funguje.

BATÉRIE SÚ NEBEZPEČNÝ ODPAD

Pri autobatérii je dôležité, aby bol elektrolyt v dobrom stave.
Pokiaľ je jeho hladina príliš nízka, môže to byť zapríčinené poruchou systému dobíjania vozidla.
V takom prípade je batéria prebitá. Na množstvo elektrolytu môže mať vplyv aj poškodenie batérie.

Ak začne batéria vykazovať známky zníženej funkčnosti, skontrolujte vždy najskôr jej vek.
Vek batérie nájdete na zápornom póle v podobe trojmiestneho kódu alebo na štítku, ktorý je nalepený priamo na batérii.

Stará batéria, ktorá je slabá i po nabití a ktorá stratila väčšinu svojej kapacity, sa musí vymeniť.
Pri likvidácii batérie je potrebné mať na pamäti, že ide o nebezpečný odpad, ktorý obsahuje jedovatú kyselinu sírovú, a preto s ním treba patrične zaobchádzať.
Ak necháte Vianor starať sa o vašu batériu, zaručíme vám, že staré batérie skončia na správnom mieste.